Одлука о отказивању поступка

На основу члана 70. став (6) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", бр. 39/14 и 59/22), објављујемо Одлуку о отказивању поступка јавне набавке за ЛОТ...

28.12.2023. 11:12